پایه نقره ای و سنگ ظرف سفید رنگ

قابل سفارش در رنگ های طلایی ، نقره ای ، مشکی و سنگ های سفید ، مشکی و طوسی