آباژور مرمر تز

قابل سفارش در رنگ های مرمر کرم و سبز