گلدان و جای جواهر

قابل سفارش در رنگ های سفید و مشکی