گلدارن لبه باریک

قابل سفارش در رنگ های سفید و مشکی