ظرف میوه در دو سایز 25 و 30 سانتی متری

قابل سفارش در رنگ های سفید ، مشکی و ترکیب سفید و مشکی