ظرف میوه قطر 30 لبه 5 سانتی متری

قابل سفارش در رنگ های سفید و مشکی و دورنگ