سینی در قطر 30 سانتی متر

قابل سفارش در رنگ های سفید ، طوسی و مشکی