ست سرویس دستشویی

شامل جا دستمالی ، جای عود و جای براش

قابل سفارش در رنگ های مشکی ، سفید و طوسی