شامل جا دستمال ، جا مایع ، گلدان ، سینی

قابل تغییر و سفارش به صورت تکی

و قابل سفارش در رنگ های سفید ، طوسی و مشکی