ست سرویس دستشویی

قابل سفارش در رنگ های سفید و مشکی