جای ادویه در دو رنگ سفید و مشکی در سه سایز 8 ، 9 و 10 سانتی متر