باکس کفگیر و ملاقه با ارتفاع 18 سانتی متر

+ جای قاشق کنار گازی

قابل سفارش در رنگ های سفید ، طوسی و مشکی