بانکه در دار 12 در 14 سانتی متری

قابل سفارش در رنگ های سفید ، مشکی و طوسی