آباژور مستطیل در رنگ جدید

قابل سفارش در ابعاد دلخواه شما