آباژور مخروط سنگی

ارتفاع : 60 سانتی متر

قابل سفارش در ارتفاع های متفاوت

و رنگ های مشکی ، سفید ، طوسی و مرمر