اندازه : 30 در 55 سانتی متر

نکته : شید رنگ عکس ، قابل سفارش نمی باشد.

نوع سنگ : دلخواه