بله شما می توانید یک میز ، کنسول ، میز عسلی که دوست دارید یک تنوع خوب بهش بدید و فقط سنگ یا فقط پایه هاش رو با اندازه مناسب به تز سفارش دهید.

اینکار از لحاظ قیمتی هزینه کمتری داره و هم تنوعی را که می خواهید رو به میزی که دوست دارید می دید.